Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjonsbrev om omstillingen

Informasjonsbrev 3

må bør kan.png

Kommunestyret vedtok i møte 14.februar kutt for til sammen 6,9 millioner for 2018, med effekt på 10 millioner kroner i 2019. I tillegg ble prosjektplanen vedtatt. Det som ble vedtatt
finner du her.

INFORMASJONBREV 2

conifer-2178595_1920.jpg

Kommunestyret vedtok i desember 2017 følgende:

Rådmannen vurderer hele kommunens virksomhet og kommer med en tiltaksliste på 20 mill som er realiserbar innen neste kommunestyre den 14.02.2018. Ut fra fremlagte tiltaksliste skal tiltak til 10 mill vedtas. All innsparing, 10mill, settes på disposisjons fondet. Endring i skolestruktur skal ikke være et tiltak i denne innsparingen.

Rådmannen har utredet tiltak for i underkant av 30 mill.kr med helårsvirkning, som skal behandles i kommunestyret 14. februar 2018. Tiltakene er ikke prioritert, men fremmes slik de er utredet.

INFORMASJONSBREV 1

construction-1281604_1920.jpg

Kommunestyret vedtok i desember budsjett og økonomiplan for 2018-2021. Her fremkommer at kommunen står overfor et stort økonomisk omstillingsbehov i årene fremover. Med de økonomiske prognoser som er lagt til grunn for kommuneøkonomien må Sør-Varanger kommune ta kraftige grep om vi ikke skal havne i et alvorlige økonomisk uføre i slutten av økonomiplanperioden. Kommunestyret har på bakgrunn av dette vedtatt at kommunen må omstille kommunens drift med vel 50 mill.kr og at arbeidet i all hovedsak skal konsentreres
om årene 2018 og 2019.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk