Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon til partier som skal stille liste

Listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Sør-Varanger

Fristen for å levere lister er fredag 31. mars kl. 12.00 - da må listen være kommet til Sør-Varanger kommune.

Vi anbefaler alle som stiller liste om å levere elektronisk listeforslag!

Krav til listeforslaget i Sør-Varanger kommune 2023

  1. Offisielt navn på parti/gruppe. Navnet må ikke kunne forveksles, og registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoversikten (ikke lokalavdelingens navn).
  2. Hvilket valg og valgdistrikt listen gjelder for: Kommunestyrevalget i Sør-Varanger kommune 2023
  3. Navn på kandidatene som stiller til valg: Minimum 7 kandidater, maksimum 31.
  4. Underskrifter fra ansvarlige for listen
  5. Navn på tillitsvalgte og tillitsutvalg for listen
  6. Vedlegg (oversikt over kandidatnavn, fødselsdato og bostedsadresse - og epostadresse)

Les mer om listeforslag her  

 

Slik leverer du elektronisk listeforslag

Valgdirektoratet har utviklet en elektronisk løsning for listeforslag som kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslaget ved neste års valg, og vi ønsker at partiene tar i bruk denne løsningen. Å levere liste elektronisk, medfører bl.a. at kommunens valgmedarbeidere slipper å legge inn kandidatnavn og øvrig informasjon manuelt i valgsystemet, og dette reduserer sjansen for at feil oppstår.

Opprett listeforslag i Sør-Varanger kommune her

Mer informasjon om løsningen 

For teknisk assistanse, kontakt Valgdirektoratet på e-post: post@valg.no

 

Slik leverer du listeforslag på papir
Listeforslag kan også leveres på papir: Skjema for innlevering av listeforslag

På side 1 skal informasjon om listekandidater fylles ut med offisielt navn på partiet som stiller liste, hvilket valgdistrikt listen tilhører, hvilket valg listen gjelder for, og kandidater som stiller til valg.  

På side 2 skal listeforslaget underskrives. De som signerer på et listeforslag må føre opp fullstendig navn, bostedsadresse og postnummer, fødselsdato og signatur.