Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon fra ordfører

Sør-Varanger kommune mottok fredag 11.09.2015 en henvendelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI) om etablering av et komplett transittmottak som den eneste transitt i Nord-Norge. Sør-Varanger kommune er forespurt om å være driftsoperatør (DRO) for et transittmottak.

Formannskapet har i møte i dag etter Kommunelovens § 13 vedtatt å gå til forhandlinger med Utlendingsdirektoratet(UDI) om etablering av et komplett transittmottak i Sør-Varanger. Rådmannen er delegert myndighet og ansvar til å gå i forhandlinger med UDI.

Intensjonen med vedtaket er å etablere et transittmottak for asylsøkere som kommer over grensen fra Russland til Norge, via Storskog. Signalene fra UDI er at mottaket har en tidsbegrenset periode ut 2015. Flyktninger som kommer over Storskog skal innkvarteres for registrering, den første helsesjekk og søknadsbehandling av asyl. Ved et transittmottak av denne type vil asylsøkeren oppholde seg i maksimum 1-4 døgn. Det er ikke anledning til å la asylsøkere bo lengre i slike transittmottak. Etter status er avklart vil asylsøkeren bli videresendt til ordinære mottak eller midlertidige opprette mottak utenfor kommunen.

Transittmottaket er planlagt drevet og lokalisert i Fjellhallen. Andre lokasjoner er vurder, men en ser at Fjellhallen er best egnet til formålet.

Sør-Varanger kommune har erfaring med etablering og drift av transittmottak basert på håndtering av Kosovo-krisen i 1999. Kommunen har kompetanse og erfaring på drift av mottak i kommunen.

DRO-oppgaver innebærer innkvartering, mat, helse, aktiviteter og annet utfra behov. All registrering vil foregå i Fjellhallen og alle samarbeidsparter er orientert.

Rådmannen har innkalt til møte i Beredskapsrådet tirsdag 15 september kl.12.00. Her er både politi, fylkesmann, sykehuset, forsvaret, Røde kors, Sivilforsvaret, mattilsynet mfl innkalt. Her vil det blir en gjennomgang av kommunens planer for etablering som skal foregå i et tett samarbeid med de øvrige etater og frivillige organisasjoner. Kommunen har også tett dialog med Fylkesmannen i Finnmark vedrørende etableringen.

Administrasjonen jobber nå med å utarbeide et forhandlingsgrunnlag som utgangspunkt for forhandlinger med UDI på torsdag 17.september.

Sør-Varanger kommune er klar over at enkelte grupper, idrettslag etc. vil bli berørt av dette, men vi vil sammen med de berørte partene jobbe frem løsninger for å minimere ulempene dette vil medføre.

 

Cecilie Hansen

Sør-Varanger kommune

Publisert | Oppdatert 15. september 2015

Skjema

Språk Norsk - Norwegian