Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Individuell plan

Koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester

individuell plan.jpeg

Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet.

Formålet med Individuell plan er å sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for koordinering og oppfølging av tjenestene. Vi oppfordrer deg som bruker til å delta aktivt i å beskrive dine behov for tjenester og hvilke ønsker og mål du har.

Koordinerende enhet kan hjelpe deg med dette:

  • Behandler søknad om individuell plan
  • Utreder behov for koordinerte tjenester
  • Tildeler koordinator
  • Overordnet enhet for koordinering av kommunale helse - og omsorgstjenester
  • Opplæring og informasjon
  • Opplæring og veiledning av koordinator
  • Kontaktpunkt for henvendelser om oppstart av Individuell plan

Kriterier/vilkår

Behov for langvarige og koordinerte helse – og omsorgstjenester for brukere som mottar to eller flere tjenester.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere

Har du behov for tjenester både fra kommunen og fra spesialisthelsetjenesten (staten), har disse plikt til å samarbeide om å utarbeide planen.

  • Skjema
  • Lenker

Kontakt

Koordinering, fag og forvaltningsenheten
Tlf: 465 03 001

Sist oppdatert 04. januar 2023