Hovedformålet vårt er å fremme fysisk og psykisk helse ved å hjelpe mennesker som står i fare for å få, eller som allerede har utviklet, livsstilssykdommer. Dette gjør vi hovedsakelig gjennom veiledning innenfor fysisk aktivitet og ernæring. Vi vil gi støtte og kunnskapsbasert veiledning som kan hjelpe til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Mestring og små endringer over tid er suksessfaktoren for å endre livsstil og oppnå bedre helse, og vi jobber ut fra dette.