Kommunestyret har til nå vedtatt følgende reduksjon i tjenestenivået i Sør-Varanger kommune. Du kan lese hele protokollen fra møtet her.

Tiltak  Utredet beløp, 2018 Utredet beløp, 2019
Generelt kutt Sør-Varanger menighet, 5 % 250 000 250 000
Kutt 50 % stilling servicekontor 66 000 265 000
Motorvarmere kommunale bygg 720 000 960 000
Gjennomgang av it- lisenser 201 000 201 000
Kjøreavtaler 200 000 250 000
Kutt i reisekostnader, verbalforslag 500 000 0
SUM ADMINISTRASJONEN 1 937 000 1 926 000
     
Tiltak  Utredet beløp, 2018 Utredet beløp, 2019
Kutt sektretærstilling Sør-Varanger bibliotek 400 000 550 000
Redusert ressurstildeling (funk 202) pga synk elevtall 452 000 1 084 000
Reduksjon med 5 årsverk i skolen 1 350 000 3 250 000
SUM OPPVEKST 2 202 000 4 884 000
     
Tiltak  Utredet beløp, 2018 Utredet beløp, 2019
Reduksjon i kjøp av tjenester fra private 360 000 2 000 000
Nedbemanne HBO 3 årsverk 750 000 1 250 000
SUM HELSE, OMSORG, VELFERD 1 110 000 3 250 000
     
Tiltak  Utredet beløp, 2018 Utredet beløp, 2019
Nedklassifisering av komm. veier, overføring til private veier 400 000 400 000
Gatelys, utkobling av lys, ca 1000 pr mast pr år. 315 000 400 000
SUM TEKNISK 715 000 800 000
     
SUM KUTT DRIFT - TILTAK FASE 1 5 964 000 10 860 000
     
Tiltak Investering Utredet beløp, 2018 Utredet beløp, 2019
Salg av Brattlihytta 1 000 000 1 000 000
SUM INVESTERING 1 000 000 1 000 000