Forslag til ny forskrift: Forskrift om skolekretser for Sør-Varanger kommune 2023

Høringssvar sendes til Sør-Varanger kommune, merket sak 22/5079:

Epost: postmotttak@sor-varanger.kommune.no

Postadr: Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes

 

Høringsfrist: 16.05.23