ÅRSPLAN 2022

Barnehagefakta for Hesseng barnehage

Bedre språk i barnehagen - språkløyper.

Fysisk aktivitet, uteliv og turliv står sentralt hos oss.

Vårt mål er å få glade og allsidige barn, som liker og utforske seg selv og omgivelsene gjennom lek, læring og fysisk aktivitet – barn som mestrer samspill med andre, og som har en positiv selvoppfatning, og respekt for hverandre.

Hesseng barnehage klatring