Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Godtgjøringer

Kommunestyret vedtar for hver periode en forskrift om godtgjøring for folkevalgte, med hjemmel i kommunelovens § 8-3 til 8-10.

Lokal forskrift av 01.01.2020

 

Forskriften gjelder for alle som har et kommunalt tillitsverv, herunder ansattes representanter i administrasjonsutvalget.

Det er den tillitsvalgte selv som må melde inn krav basert på forskriften - både møtegodtgjørelse, reisegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste. Kravene skal meldes via Visma Expense. For tilgang til Visma, ta kontakt med møtesekretariatet.