Gruppestørrelser ved konfirmasjonsseremonier

For seremonien kan dere ha inntil 100 personer til stede i kirken / konfirmasjonslokalet hvis alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Ellers er maksimalt antall 10 personer innendørs.

Dere skal uansett ikke være flere enn at det er plass til at alle kan holde minst en meters avstand til de som ikke er i samme husstand. Utendørs kan man være flere. Se informasjon om dette og arrangørers ansvar her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-arrangementer/id2703876/#tocNode_1

Gruppestørrelser ved fest / sammenkomst etter seremoni

Samling i offentlig / leid lokale

Du kan samle inntil ti personer til en privat sammenkomst på offentlig sted (leid/lånt lokale). Maks 20 personer utendørs. Dette gjelder også kafeer eller andre lokaler med driftsløyve.

Private hjem

Alle bør begrense sosial fysisk kontakt i størst mulig grad. Du bør ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til dem du allerede bor med.

Dersom alle gjestene er fra samme husstand kan du ha flere enn fem, for eksempel hvis det er to foreldre og fire barn.

For samlinger i private hjem, de som er vaksinerte eller har hatt korona

Kun for samlinger i private hjem: Beskyttede personer regnes ikke som gjester, men som en del av husstanden.

Med beskyttede personer menes: 

  • Personer som er fullvaksinert.
  • Personer som har fått én vaksinedose (og det har gått 3 til 15 uker etter siste dose). De må ha oppholdt seg i Norge de siste ti dagene.
  • Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

Det betyr at du kan for eksempel ha besøk av fem uvaksinerte og to vaksinerte samtidig. Dette gjelder både innendørs og utendørs i eget hus, hytte eller hage. En kan ikke være flere enn at en kan holde avstand.

For arrangement/samlinger på annet sted enn private hjem ( leid/lånt lokale, ute) er det ingen lettelser for vaksinerte.