Gebyrregulativ for tjenester innen for plan- og utvikling

Gebyr og brukerbetaling for gravemelding, salgs- og skjenkebevilling og torghandel, scooterløypeavgift og kultur og oppveksttjenester

Gebyr vann, avløp, slam, renovasjon, feiing og vei