Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. juli kl. 10:06

Korona-viruset: Råd til alle i befolkningen

Vask hendene dine, hold avstand til andre, vær hjemme hvis du er syk og ta kloke valg!

les mer ... clear
error_outline
24. juli kl. 09:58

Coronavirus: Information for travelers

Stay home if you are sick, wash your hands, keep at least one meter distance to other people.

les mer ... clear

Behandlingstid

Søknader om byggverk

bilde kalender

I plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften er det fastsatt frister for kommunens saksbehandling av byggesøknader. I plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften er det fastsatt frister for kommunens saksbehandling av byggesøknader.I plan- og bygningsloven og byggesaksforskrift er det fastsatt frister for kommunens saksbehandling av byggesøknader.

Søknaden skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven § 21-7. Fristene regnes fra det foreligger fullstendig søknad (komplett søknad). Den tid det eventuelt tar ansvarlig søker/tiltakshaver å komplettere saken må derfor legges til den forventede saksbehandlingstiden. Fristen løper ikke mens søknaden er på høring hos andre myndigheter.

12 ukers saksbehandlingstid

Den generelle saksbehandlingsfristen er 12 uker fra søknaden er komplett. Fristen løper ikke mens søknaden er på høring hos andre myndigheter.
Fristen på 12 uker omfatter søknader som innebærer:

  • Dispensasjon fra plan eller planbestemmelser
  • Dispensasjon eller søknad om fravik fra teknisk forskrift.
  • Merknader fra nabo eller gjenboer.
  • Krever tillatelse fra annen myndighet.

Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes ikke tillatelse som gitt.

3 ukers saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er 3 uker dersom:

  • Byggverket er i samsvar med plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle arealplaner.
  • Det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboer
  • Tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig.

Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt.

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse utstedes av kommunen innen 3 uker etter at kommunen har mottatt komplett søknad. Dersom kommunen ikke har utstedt attest innen fristen, kan byggverket tas i bruk.

Fristen for å avholde forhåndskonferanse er 2 uker etter nødvendig informasjon om tiltaket er forelagt kommunen.

 

TIL BYGGPORTAL

 

Gebyr for byggesaksbehandling

Bilde gebyr

Saksbehandling skal betales etter satser og retningslinjer som fremgår av gebyrregulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Saksgebyrer etter plan- og bygningsloven skal betales selv om søknaden skulle bli avslått. Gebyret skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadatoen.

TIL GEBYRREGULATIV

 

TIL BYGGPORTAL

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk