Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
2. juni:

Åpningstider Servicekontoret 02.06

Fredag 02.06 holder Servicekontoret på Rådhuset stengt mellom kl. 08.40-10.30 i forbindelse med møte... les mer ...

Fremmede arter

I utgangspunktet er en fremmed art en art som har spredt seg utover sitt naturlige utbredelsesområdet, dette skjer med hjelp fra menneskelig aktivitet.

Ofte blir begrepet fremmede arter brukt om arter som utgjør en økologisk risiko for stedegne arter og naturtyper vi har i Norge. Det kan være fordi de utkonkurrerer stedegne arter, bringer med seg sykdom eller av ulike årsaker endrer naturtyper som igjen kan skade det biologiske mangfoldet.

Fremmede arter blir vurdert etter invasjonspotensiale og økologisk effekt, en art kan ha stort invasjonspotensiale men samtidig bli vurdert til å utgjøre lav økologisk riskio for stedegne arter og naturtyper.

Noen fremmede arter vi har i Sør-Varanger kommune er: Tromsøpalmen (Heracleum persicum), mink (Neovison vison), pukkellaks (Oncorhynchus gorbuscha) og potensielt mårhund (Nyctereutes procyonoides)

 

Mer informasjon om fremmede arter i Norge og finnmark kan du finne på Fremmedartlista til Artsdatabanken: Fremmedartslista 2018 (artsdatabanken.no).

 

 

Tromsøpalme (Heracleum persicum). Foto: Eli Fremstad