Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. februar kl. 14:37

Viktig korona informasjon

les mer ... clear

Aktuelt

Strategisk oppvekstplan 2.gangs høring

Strategisk oppvekstplan 2021-2031 er nå på 2.gangs høring og offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge føringer for kommunens arbeid på oppvekstområdet de nærmeste 10 årene.
Kommunedelplanen er en del av kommunens planverk og er overbyggende for andre temaplaner som angår oppvekstvilkår og oppvekstmiljø.

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan: Detaljregulering for Kirkenes barnehage

Detaljregulering for Kirkenes barnehage er nå vedtatt.

 

Sør-Varanger kommunestyre vedtok reguleringsplanen i møte 10.02.2021, sak 12/2021

(planID 5444-2019004).

 

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området. Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av en ny barnehage i Kirkenes. I tillegg skal planen åpne for en oppgradering av Pisselva og området langs elven.

Språk Norsk - Norwegian