Det er svært viktig at fastlegene og legevaktslegene nå får brukt kompetansen og arbeidskraften sin på å behandle pasienter, ikke skrive sykemeldinger. Sentralbordet til Kirkenes Legesenter er overbelastet på grunn av mange telefonhenvendelser vedrørende dette.
 
Kriseledelsen i Sør-Varanger kommune har 16.03.20 besluttet å gi sine ansatte utvidet rett til å bruke egenmelding for 14 dager sammenhengende.
Dette gjelder ansatte som følger myndighetenes pålagte karantenekrav etter utenlandsopphold, eller Sør-Varanger kommunes pålagte karantenekrav etter opphold utenom Nord-Norge. Egenmeldinger kan leveres ved slikt fravær.
 
Før egenmelding benyttes i denne forbindelse, skal muligheter for hjemmekontor være vurdert først.
 
Egenmelding som har vært benyttet i forkant av karantene (innenfor de siste 16 dager) teller ikke med i antallet. Det betyr at dersom du har benyttet egenmelding for eksempel 5-6 mars, så kan du bruke 14 dager egenmelding fra den dagen du blir satt i karantene