Driften av Wesselborgen sykehjem er påvirket av hendelsen, men den ordinære driften vil gå som normalt. Det er ingen ytterligere begrensninger på eksempelvis besøk for pårørende.

 

  • Beboere på Wesselborgen sykehjem er sårbare grupper, de aller fleste er vaksinerte, og de som ikke er vaksinert er det av egen vilje. Denne hendelsen viser hvor fort smitte kan skje, og at det kan skje alle. Alle som er berørt av dette smittetilfellet er kontaktet, og pårørende er informert. Min oppfordring til alle i Sør-Varanger kommune er å følge smittevernreglene. Hold deg hjemme hvis du er syk, hold avstand og vask hendene dine, sier smittevernlege Drude Bratlien.

 

Ordfører i Sør-Varanger kommune, Lena Norum Bergeng, mener dette viser hvor sårbar vi alle er for smitte, og hvor viktig vaksineringen er.

 

  • Vi alle kan bli smittet av korona-viruset, og vi kan bli smittet når vi minst venter det. Dette tilfellet viser hvor fort smitte kan spre seg over lange avstander. Vi slår ned korona-viruset med å vaksinere oss og holde avstand, sier ordfører Lena Norum Bergeng.