Du finner oppdaterte bestemmelser for hvem som skal i karantene på Folkehelseinstituttets sider

fhikarantene.png

 

 

Dette er regelverket for deg som er i hjemmekarantene: 

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19

Forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge

 

Det gjelder egne regler for helsepersonell og kritisk personell. Disse reglene finner du her 

 

Dommere, offentlig oppnevnte forsvarere, bistandsadvokater,  aktorer, prosessfullmektiger i sivile saker og sakkyndige som lagmannsretten anser det nødvendig å ha fysisk til stede i rettssalen for at saker skal kunne behandles har gydig unntak fra lokale karantenebestemmelser.