Tirsdag hadde vi møte med representanter fra en gruppe som består av Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor som de neste årene skal jobbe med konseptvalgutredning for Nord-Norge hvor de skal se på ulike samferdselsløsninger som skal binde landsdelen bedre sammen med resten av landet. Hele gruppen skulle besøke Kirkenes den 4. juni, men dette besøket er nå blitt avlyst på grunn av coronasituasjonen i Hammerfest.

Onsdag hadde vi formannskapsmøte hvor de fleste sakene skal videre til kommunestyret til uka.

Vi har også hatt vårt tredje møte i eierstrategiutvalget i Varanger Kraft hvor vi denne gangen diskuterte eierstrategiske forventninger til selskapet.

Det hender jo at man burde vært i flere møter samtidig, så denne uka har varaordføreren deltatt på samling med barnevernet som han har fulgt tett det siste halvannet året, deltatt på møte med SVU og Finest Bay Area Development på bakgrunn av vedtak som Finsk Lappland har gjort angående jernbane Rovaniemi – Kirkenes og representantskapet i Varanger Museum som jeg ikke fikk anledning til å delta på selv.

Som mange har fått med seg har det vært stor debatt om at Neiden grensepasseringssted er juridisk stengt. Dette på bakgrunn av at det ikke er opprettet en teststasjon der. Den 24 mai opphevet Norge karanteneplikt og plikt til å teste seg når man kommer fra gul sone, noe som Lappland er. Det er lagt til rette for at grenseboere nå kan få reise til og fra sine nabokommuner på finsk side uten å måtte gå i karantene og uten testing. Dette gjelder ikke oss her i Sør-Varanger som passerer over Neiden. Jeg har på bakgrunn av dette sendt et brev til justis- og beredskapsminister Monica Mæland, hvor jeg ber om likhet for alle grenseboere.

Uka avsluttet jeg med å overvære kulturskolens danseforestilling 8 årstider, som handlet om likestilling og mot til å være seg selv knyttet opp mot samisk kultur og tradisjon. En helt fantastisk flott forestilling med 60 danseelver på scenen igjennom forestillingen. Jeg er veldig stolt av den jobben Sør-Varanger kulturskole gjør og de opplevelsene de gir til våre elever, som igjen gir oss voksne noen uforglemmelige opplevelser.

Lena N. Bergeng

Ordfører