Onsdag var alle ordførere og rådmenn invitert til møte med Statsforvalteren angående covid 19 situasjonen i storfylket.

Var også innom Samovarteateret som holder på med en gjennomgang i teatersalen for å bedre akustikken.

Torsdag var jeg på lærerikt møte hos Norges grensekommisær for den norsk-russiske grense.

Avsluttet uka med å undertegne en femårs kontrakt med MOT programmet som skal implementeres i alle grunnskolene og barnehagene i kommunen.

Deltok også på mitt første møte i Forsvarsforum Nord i dag. Forumet består av Troms- og Finnmark Fylkeskommune og forsvarskommunene Bardu, Evenes, Harstad, Målselv, Narvik, Porsanger, Sør-Varanger, Sørreisa og Tjeldsund, samt regionrådene i Fylket.

Kommunene i Øst-Finnmark hadde et pressemøte i ettermiddag angående viktigheten av å få videreført 420 kva linjen til Varangerbotn. Skal vi utvikle samfunnet vårt og skape flere arbeidsplasser er vi helt avhengig av mere strøm til Øst-Finnmark og Sør-Varanger.

Uka ble avsluttet med det fineste en ordfører kan få gjøre, nemlig å vie et par. Størst av alt er kjærligheten.

Ønsker dere alle ei god pinsehelg.

Lena N. Bergeng

Ordfører