Vi feirer det samme, at tyske militære styrker kapitulerte under andre verdenskrig, men på grunn av tidsforskjellen mellom våre to land feirer vi på to forskjellige dager.

Det offisielle Sør-Varanger markerer alltid 9 mai i Nikel, men pga coronapendemien har vi ikke kunnet gjøre det de siste to årene.

Mandag startet uka med at jeg fikk besøk av Blastr. Blastr er et selskap under etablering, og er en del av Vanir-gruppen.
For Vanir er det en sentral strategi å finne og utvikle industrielle prosjekter som bidrar til det grønne skiftet. Et eksempel på dette er batteriselskapet Freyr som nå etablerer en av Europas første og største batterifabrikker i Mo i Rana. Freyr ble etablert av Vanirs eier.
Blastr ønsker å etablere seg her i Sør-Varanger hvor de ønsker å produsere «grønt stål»

Videre har jeg deltatt på møte i AMF (Arctic Mayor Forum) Dette er et forum med ordførere fra Island, Usa, Canada, Finland, Sverige, Grønland, Færøyene, Russland og Norge (Bodø, Tromsø og Sør-Varanger) AMF er et forum hvor Arktiske ordfører bidrar med den lokale kunnskapen som er nødvendig for å ta kloke beslutninger i den arktiske regionen, og gir en mer direkte kanal mellom lokalbefolkningen og fjerne politiske beslutningstakere. Forumets mål er å gi lokale myndigheter en stemme i utviklingen av Arktis.

Tirsdag var jeg på besøk hos Barentssekretariatet og fikk en oppdatering på deres arbeid for å fremme norsk-russisk samarbeid og hvordan man utretter det arbeidet nå under coronapendemien.

Og onsdag var jeg på besøk hos Kirkenes videregående skole hvor Sør-Varanger kommune har et prosjektsamarbeid sammen med skolen og Sør-Varanger utvikling om å bli en attraktiv jobbkommune. Målet er å gjøre studiespesialiserende studieretning mer attraktivt. Vi må kunne nå ut til de ungdommene som drar ut for å ta høyere utdanning og gjøre det mer attraktivt for dem å komme tilbake igjen. Vi ønsker å sette fokus på de attraktive jobbmulighetene vi har i kommunen.

Til slutt: Jeg har fått flere henvendelser om hvorfor jeg som ordfører ikke har støttet bondeopprøret. En underskriftsaksjon på facebook. Jeg har sagt ved flere anledninger at jeg støtter kravet fra bøndene inn i forhandlingene da jeg synes alle fortjener en jobb og ei lønn å leve av – også bøndene.
Jeg vil være svært forsiktig med å støtte ulike aksjoner og da særlig de som er knyttet til forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår
Det innebærer at dersom det tas initiativ til aksjoner fra andre yrkesgrupper, som lærere, helsefagarbeidere og sykepleiere, for å nevne noen, aksjoner som jeg i utgangspunktet har stor forståelse for så vil jeg velge å ikke skrive under på slike aksjoner. Også fordi det er utrolig mange aksjoner og opprop man blir oppfordret til å signere på. Det betyr selvsagt ikke at en ikke er opptatt av det man setter søkelyset på, noe som denne gangen er situasjonen for norsk landbruk.

Ønsker med dette alle en god helg og en flott 17. mai feiring.
Lena N. Bergeng
Ordfører