Planforslaget: 

VEDTAK 1. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERING FOR KIRKENES BARNEHAGE.pdf

2030-2019004_Planbeskrivelse_160719.pdf

2030-2019004_Planbestemmelser_160719.pdf

2030-2019004_Plankart_110719.pdf

2030-2019004_Forenklet ROS-analyse_260619.pdf

Referat om oppstartsmøte_260419.pdf

(Nasjonal planID: 2030-2019004)

Planforslaget kan også leses ved servicekontoret, Rådhuset.

Gi innspill til planforslaget i kommentarfeltet nedenfor, eller send innspill til kommunens postmottak, eller Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, innen 02.10.19