Hvordan finner vi deg?
Det benyttes tre ulike registre for å nå ut med informasjon:

 1. Privatpersoner:
  Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Difi. Vi anbefaler at du legger inn ditt mobiltelefonnummer og epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen.
  Her kan du oppdatere din informasjon .
  Sjekk også om du er folkeregistrert på din adresse
   
 2. Bedrifter:
  Her blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene.
   
 3. Tilleggsregister:
  Dersom du vil motta varsler for en bedrift eller en adresse du ikke er registrert med bostedsadresse på, benytt deg av tilleggsregister . Eksempler: Barn i studentbolig, dine foreldres bolig, fritidseiendom osv. Tilleggsregisteret er konfidensielt, og benyttes kun av kommunen.

Sårbare virksomheter
Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengig av vann for å drive sin virksomhet. Eksempler:
            Sykehus og medisinske sentre
            Alders- og sykehjem
            Lege og tannleger
            Barnehager og skoler
            Næringsmiddelprodusenter
            Restauranter og kafeer

Tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med telefonnummer. Kontaktpersonen vil motta varsel på sms dersom dette sendes fra kommunen.
 

Hvordan virker varslingen?
Meldingen sendes som sms til mobiltelefoner, epost og en automatisert talemelding til fasttelefon. Talemelding leses inn som "tekst til tale". På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 9 - dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.

 

Er mitt mobilnummer registrert?
Vi sender varsling til alle som er folkeregistrert på en berørt adresse i Folkeregisteret og henter dine kontaktopplysninger fra Difis kontaktregister. Så lenge du har registrert dine kontaktopplysninger i Difis kontaktregister/Altinn vil du bli varslet. 

 

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?
Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, gjør en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Kryss av for "hemmelig nummer".

 

Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet?
Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning».

 

Hvordan finner jeg ut om eks. mine foreldres adresse er i en kommune som bruker Varsling 24?
Ta kontakt med den respektive kommune for å høre om de bruker Varsling 24.