BARNEHAGENE I SØR-VARANGER TRENGER FLERE VIKARER
Tegning av lekende barn

Kan DU tenke deg å være vikar?

For informasjon, kontakt Eva Johanne Johnsen, enhetsleder for barnehager

Tlf. 78 97 74 41 – mail ejj@svk.no

https://www.svk.no/barnehage