VIKAR I BARNEHAGE -

VELKOMMEN TIL MØTE / MINIKURS

Har du lyst å være vikar i verdens viktigste jobb - nemlig i barnehage i Sør-Varanger?

Hjertelig velkommen til et uforpliktende møte / minikurs

TIRSDAG 2. DESEMBER KL. 18 - 21 PÅ RÅDHUSET

Vi informerer, inspirerer og serverer!

Hilsen alle barnehagene i Sør-Varanger

Interesserte bes kontakte en barnehage , se kommunens barnehageportal:

.

http://barnehage.svk.no

eller

Spesialrådgiver for barnehager

Eva Johanne Johnsen tlf. 78 97 74 41

eller send mail til ejj@svk.no innen 28.11.08