Tjenestens målgruppe

Asylsøkere og nyankomne flyktninger

Formål med tjenesten

Kartleggingssamtaler av asylsøkere og nyankomne flyktninger, oppfølging av beboere på asylmottaket.
- eventuell videre henvisning til lege/spesialist

Tuberkulosekontroll av asylsøkere og nyankomne flyktninger
- henvisning til røntgen av lunger og IGRA test

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 46 74 83 08
Asylhelse ekspedisjonen/telefonen er betjent:
Mandag til Fredag: kl 08.30- 15:00

Besøksadresse: Dr.Palmstrøms vei 15, 9901 Kirkenes (gamle Kirkenes sykehus)
Postadresse: Sør-Varanger kommune, Asylhelse, Postkoks 406, 9915 Kirkenes