Friluftslivets uke_300x213.jpgSør-Varanger kommune ønsker å arrangere overnatting og aktivitetsdag i Sandnesdalen. Det vil vi gjerne gjøre sammen med lag og foreninger, organisasjoner, lokale næringsliv og offentlig sektor. Forslag til aktivitetsdag er satt til søndag 6. september i forbindelse med friluftslivets uke 5.-12. september.

I den forbindelse inviterer vi lag/foreninger, organisasjoner, private næringsliv og offentlig sektor til idémyldring og planleggingsmøte torsdag 13.august kl. 14.00 på Rådhuset, Ellenvann.

Tanken er at Sør-varangersamfunnet sammen kan få til et arrangement utendørs for å synliggjøre de muligheter som både friluftsliv, idrett utendørs, aktivitet og utendørs kos kan gi oss. Hva kan hver og en av oss bidra med?

Friluftslivets uke er et årlig arrangement i september med organiserte turer og morsomme friluftsaktiviteter over hele Norge. Målet med Friluftslivets uke er gjennom lokale tur- og aktivitetsmuligheter å gi flere opplevelsen av hvordan det er å være ute, og hvor fantastisk den norske naturen er – ikke minst i nærmiljøet. Mange av Norsk Friluftsliv sine 4685 lokale lag og foreninger, og 722 000 medlemskap deltar i aktiviteter over hele landet denne uken, som innledes med en #nattinaturen lørdag 5. september – og markering av Friluftslivets dag, som i Friluftslivets år 2015 er søndag 6. september.»

Mer info: http://www.norskfriluftsliv.no/ og http://www.friluftslivetsar.no/

 

Med vennlig hilsen

Folkehelsekoordinator/
Frisklivssentralen 
Kjerstin Møllebakken
Frivillig sentralen
Sandra Asmyhr
Miljøvernrådgiver
Trygve Sarajærvi
Frisklivsentralen Logo til ingress.jpg