De heldige vinnere av juli måneds aktiv til jobben er:

Martine Stiby, Prestøyhjemmet, Sør-Varanger kommune.

Marianne Berge, Sør-Varanger bibliotek.

 

Aksjonen ”Aktiv til jobben” startet opp 1. mai og vil gå ut september måned.Du kan fortsatt være med både i august og september måned!

  

 Med TRIM-hilsen fra

Frisklivssentralen og Folkehelsekoordinator