Endring i opplæringsloven, innføring av §1B-4. "Gratis skolefritidsordning for elever på 1. årstrinn", innebærer at alle elever tilhørende 1.trinn har rett til intill 12 timer gratis SFO-plass per uke.

-For barn tilhørende 1. trinn 2022/23 med hel/100% plass (22timer per uke) reduseres foreldreinnbetalingen med omtrent 54%. (Tolv tjuefiredeler)
Denne reduksjonen beregnes etter andre reduksjoner som søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling grunnet inntekt.
​-For barn tilhørende 1. trinn 2022/23 med halv/50% plass (11timer per uke) vil foreldreinnbetalingen frafalle.

Fra høsten 2022 vil det også være mulig å søke på en egen plasstype for 12 timers SFO-plass. Denne vil kun gjelde 1.trinns elever og vil kun være gjeldende for skoleåret eleven er i tilknyttet 1.trinn. Denne plasstypen ligger inne i portalen.
Familier som velger 12 timers SFO-plass for 1.trinn må søke om hel eller halv plass fra skoleåret barnet starter i 2.trinn dersom barnet skal fortsette i skolefritidsordningen.  

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova - Lovdata