Informasjon om Sør-Varangers 10 perleturer.

Sør-Varanger kommune har i samarbeid med Sør-Varanger Turlag, SVJFF, Frivillighetssentralen, frisklivssentralen og Barentshallene, tilrettelagt for Sør-Varangers 10 turperler. Fotturperlene er et ledd i kommunens satsing på bedre folkehelse med tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv, samt inngår i satsningen på Friluftslivets år 2015.

Fotturperlene kan sankes i perioden fra neste uke til ut september måned.

 

Hva må jeg gjøre?

For å være med på perlesankingen må du først og fremst ut og gå, samt ta et bilde av deg selv ved 5 eller 10 av turmålene som er merket med en stor rød T og som inngår i perleturkonseptet. Deretter sendes de 5 bildene, eller de 10, til e-mailadressen perletur@svk.no

T-skjorte eller termokrus kan så hentes på Rådhuset, servicekontoret. Perletursesongen går til ut september måned.

Ikke send inn bildene av deg selv før du har plukket henholdsvis 5 eller 10 perler.

 

Om turperlene

Turperlene er ulike turmål i både lengde og vanskelighetsgrad, men felles for dem alle er at det er kjente turmål geografisk spredt rundt i kommunen. Alle turperlene er merket med en rød T i kryssfiner. Noen av turperlene går på oppmerket sti, enten av turlaget eller av andre, mens et par av turperlene ikke har merkede løyper men kun veibeskrivelse og kart på http://ut.no/   5 av turmålene er så enkle at selv barn skal kunne greie perlene og dermed gjøre seg fortjent til T-skjorte. Fem av turperlene er de 5 høyeste toppene i kommunen, mens de resterende fem turperlene er andre kjente turmål i kommunen.

 Noen av turene er merket helt fram, andre er bare delvis merket eller sti.

Alle turene ligger ute på NRK og turistforeningens portal  http://ut.no/  Her kan du se turbeskrivelse og kart med inntegnet rute.

 

Sør-Varangers Fotturperler består av følgende perleturer;

(Klikk deg inn på turen du ønsker mere informasjon om)

 

Sted

Høyde

over havet

Lengde

(pr. vei)

Tidsbruk (opp)

i rolig tempo

 Soneinndeling  

X-koordinater

Y-koordinater

Skogerøytoppen/ Gàranasèohkka

 445

 5,3

 2,5 timer

W36

7747294

395197

Øretoppen

 465

 6,4 km

 2 timer

W35

7748347

626200

Brastind

 446

 5 km

 3 timer

W35

7754689

602315

Ravntinden

 468

 2,9 km

 2 timer

W35

7763831

588989

Bugøynestoppen

 497

 6,6 km

 3 timer

W35

7762573

598340

Bjørnsundhøgda

 Utsiktspunkt

 5,5 km

 1,5 timer

W36

7710994

385633

Neiden folkesti

 Utsiktspunkt

 4 km

 1 time

W35

7733596

591376

Kristofjellet i Namdalen

 Utsiktspunkt

 2,7 km

 45 minutter

W35

7720890

615839

Linken/Lyngberget

 Utsiktspunkt

 2,3 km

 45 minutter

W36

7740693

389176

Ketilvarden

 Turmål

 5,5 km

 2 timer

W35

7730606

607992

 
 

http://sorvaranger.turistforeningen.no/

https://www.facebook.com/groups/250859691696790/?fref=ts