• Vi står ovenfor et stort utbrudd i Finnmark, som vi ikke ønsker at skal spre seg ukontrollert til vårt lokalsamfunnet. Jeg anbefaler alle på det sterkeste å teste seg hvis du kommer på reise fra Hammerfest, Alta eller andre kommuner med høyt smittetrykk. Hold deg hjemme og hold avstand til andre til du har fått prøvesvaret. På tross av at man nasjonalt har startet en gjenåpning av samfunnet, ser vi fra Hammerfest at tiden for store samlinger på utesteder og andre arrangementer ennå ikke er kommet, sier kommuneoverlege Espen Rafaelsen.

 

Smittevernlege, Drude Bratlien, sier erfaringene fra Hammerfest er urovekkende og uoversiktlig.

  • Situasjonen i Hammerfest er urovekkende fordi vi ser hvordan mange unge smittes raskt og har få, men vage og milde symptomer. Derfor spres smitten seg utrolig raskt. Uoversiktlig fordi man har senket skuldrene, og da får man mange nærkontakter fort. I Hammerfest steg smittetallet fra 3 til 170 på 4 døgn. Vi må unngå å havne i samme situasjon. Dette krever en felles dugnad fra oss alle. Test deg hvis du kommer fra et område med høyt smittetrykk, eller har symptomer på luftveisinfeksjon. Hold deg hjemme til du har fått prøvesvaret. Bruk munnbind i situasjoner hvor du ikke kan ha 1 meter avstand til andre, sier smittevernlege Drude Bratlien. 

 

Ordfører Lena Norum Bergeng er stolt over det arbeidet ansatte i Sør-Varanger kommune gjør for å hjelpe Hammerfest, og kommer med en innstendig oppfordring til befolkningen.

  • Test deg hvis du kommer fra Hammerfest! Hvis du har vært på reise i Hammerfest, Alta eller andre kommuner med høyt smittetrykk test deg, og hold deg hjemme til du har fått prøvesvaret. Jeg er stolt over den innsatsen Sør-Varanger kommune har gjort for å bistå Hammerfest kommune, og i det arbeidet har vi fått en tydelig påminnelse om at vi ikke ønsker at det samme skal skje her, sier Bergeng.

Fakta: