Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Har du innspill til Kystsoneplan for Varanger?

Forslag til planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Planarbeidet er et samarbeid mellom kommunene; Vardø, Vadsø, Nesseby og Sør-Varanger. Kystsoneplanen skal danne langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskapning i kystområdene. Det skal gjennomføres en planprosess som legger opp til medvirkning, kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling. Kystsoneplanen skal bli en juridisk bindende kommuneplan i hver kommune.

Hva skjer?


Problemer med tjenesten.
Språk Norsk - Norwegian